Buch - Alamannen Kochbuch - Andrea Gräupel und Stefan Müller

Buch - Highlander Kochbuch - Fiona Bondzio

Buch - Kessel - Ofen - Feuer - Ulla Janascheck, M. MacAulay, M. Reinheimer

Buch - Lagerküche - Mittelalterlich kochen am offenen Feuer

Buch - Ritter Kochbuch - Heiko Schwartz

Buch - Römer Kochbuch - Edgar Comes

Buch - Roter Drache in Aspik: Das Fantasy-Kochbuch

Buch - Wikinger Kochbuch - Saeta Godetide und Carolin Küllmer